top of page

Tietosuojaseloste

Johdanto
Tässä tietosuojaselosteessa määritellään tavat, joilla Besa Beauty Salon kerää, käsittelee, käyttää, suojaa ja siirtää henkilötietojasi. Besa Beauty Salon on kauneushoitola, joka tarjoaa palveluita kuten kasvohoidot, Kulmien ja ripsien palvelut, microblading palvelua, sokeroinnit yms. Yrityksen tietosuojavastaava on Besiana Mustafa. Voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan/tietojen omistajaan lähettämällä viestin sähköpostitse osoitteeseen info@besa.fi tai kirjeitse osoitteeseen Besa Beauty Salon, siltakatu 8-10, 05900 Hyvinkää.

Kerättävät ja käsiteltävät henkilötiedot
Keräämämme henkilötiedot sisältävät:

 • Nimi

 • Kotiosoite

 • Sähköpostiosoite

 • Syntymäaika

 • Puhelinnumero

 • Terveystiedot


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja peruste
Besa Beauty Salon suhtautuu yksityisyyteesi vakavasti, emmekä koskaan myy tai vuokraa henkilötietojasi kolmansille osapuolille. Henkilötietojasi jaetaan ja suoramarkkinointia suoritetaan vain nimenomaisen suostumuksesi nojalla, jonka voit perua milloin tahansa. Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi tarjotaksemme tuotteitamme, palveluitamme ja hoitojamme sekä täyttääksemme kaupalliset ja oikeudelliset velvoitteemme. Emme koskaan kerää sinusta henkilötietoja, joita emme tarvitse tai säilytä tietoja pidempään kuin on tarpeen tässä selosteessa määriteltyjen tarkoitusten johdosta. Pyytäessämme sinulta arkaluonteisia henkilötietoja (esim. terveydentilaasi liittyviä tietoja), syy pyynnölle ilmoitetaan selkeästi yhdessä käsittelyn tarkoitusten kanssa. Nimenomainen ja allekirjoitettu suostumuksesi on aina edellytys suorittamallemme terveystietojesi keräämiselle ja käsittelemiselle.

Kuka käsittelee tietojani?
Besa Beauty Salon, siltakatu 8-10 05900 Hyvinkää toimii rekisterinpitäjänä ja käsittelee henkilötietojasi tässä tietosuojaselosteessa asetetuissa tarkoituksissa. Book Salon Oy (Y-tunnus 2786121-4, rautatienkatu 20, 15110 Lahti käsittelee henkilötietoja Besa Beauty Salon puolesta sekä toimii henkilötietojen käsittelijänä. Book Salonilla on pääsy henkilötietoihin ainoastaan mikäli Besa Beauty Salon tarvitsee asiakastukea tai vianetsintää. Lisäksi Book Salon tulee käsitellä henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvien tietosuojalakien mukaisesti.

Henkilötietojasi käsitellään:

 • Niiden henkilötietojen keräämiseksi (nimi, osoite, sähköposti, yhteysnumero, syntymäaika), jotka vaaditaan sopimukseen sitoutumiseen palvelun tai tuotteen myymiseksi.

 • Viestinnän välittämiseksi sinulle, sisältäen ajanvarausten vahvistukset ja niitä koskevat muistutukset sekä varauksesi muuttamista tai peruuttamista koskevat pyynnöt.

 • Terveydellisten tietojen keräämiseksi, jotta palvelut voidaan suorittaa asianmukaisesti sekä niiden tuotteiden ja palveluiden alueiden korostamiseksi, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa asiakkaille terveydellisiä ongelmia.

 • Turvallisen palvelun turvaamiseksi sekä alan standardien mukaisten neuvojen tarjoamiseksi.

 • Relevanttien tarjousten, mainosten ja tietojen valitsemiseksi sinulle.

 • Asiakasmäärämme arvioimiseksi.

 • Lain vaatimien tai oikeudelliseen prosessiin reagoimiseen tarvittavien henkilötietojen säilyttämiseksi.

 • Vakuutustarkoituksissa säilyttämiseksi.

 • Asiakasrekisterien säilyttämiseksi.


Oikeutesi tietojen kohteena
Mikäli henkilötietojasi on Besa Beauty Salonin hallussa, sinulla on tiettyjä niihin liittyviä oikeuksia. Kun olet antanut meille suostumuksesi yhteydenottoihimme osana markkinointipalveluitamme, voit muuttaa suostumustasi tai peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa käyttämällä kaiken suoramarkkinointimme yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta tai ottamalla yhteyttä Besa Beauty Salonin tietosuojavastaavaan.

Sinulla on myös oikeus:

 • Ennen tietojen keräämistä saada tieto siitä, kuinka henkilötietojasi käsitellään

 • Saada pääsy henkilötietoihisi sekä tietojen keräämisen jälkeen tieto siitä, miten tietojasi käytetään.

 • Vaatia henkilötietojesi korjaamista, mikäli ne ovat virheellisiä, epätäydellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita.

 • Vaatia henkilötietojesi poistamista, kun käsittelyn jatkamiselle ei ole pakottavaa syytä.

 • Vaatia käsittelyn rajoittamista, henkilötietojesi käsittelyn estämiseksi

 • Saada henkilötietosi siirrettyä, kopioitua tai siirrettyä Besa Beauty Salon toiselle organisaatiolle helposti luettavassa muodossa.

 • Vastustaa suoramarkkinointia


Kerättyjen henkilötietojen erityiskategoriat
Monissa suostumuslomakkeissamme kysytään terveyskysymyksiä, jotta voimme korostaa hoitoja, joilla voi mahdollisesti olla haitallisia vaikutuksia terveydellesi johtuen ottamastasi lääkityksestä tai terveydentilastasi. Besa Beauty Salon pyytää aina suostumustasi ennen tällaisten tietojen keräämistä ja käsittelemistä. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, ottaen kuitenkin huomioon oikeudelliset, vakuutusliitännäiset sekä sopimusvelvoitteista johtuvat rajoitukset (katso lisää kohdasta ”oikeutesi tietojen kohteena”). Yksityisyytesi on meille erittäin tärkeää ja käytämme tällaisia tietoja ainoastaan sen määrittämiseen, onko tietty hoito sinulle sopiva.

Keräämismenettely
Henkilötietojasi kerätään antaessasi niitä meille Book Salon -ohjelman, verkkosivujemme tai sosiaalisen median kautta, puhelimitse, sähköpostitse, kirjallisesti, Besa Beauty Salon -liikkeessä tai millä tahansa muulla tavalla. Tiedot säilytetään käyttämällä Book Salon ohjelmistoalustaa. Osittain käytetään myös paperisia rekistereitä. Besa Beauty Salon antaa sinulle pääsyn tiliäsi ja varauksiasi koskeviin tietoihin Book Salon-ohjelman kautta sanottujen tietojen katselu- ja päivittämistarkoituksessa.

Lasten yksityisyys
Besa Beauty Salon ei kerää alle 16-vuotiaiden lasten henkilötietoja ilman vanhemman tai huoltajan suostumusta. Mikäli uskot, että meillä on hallussamme alle 16-vuotiasta lasta koskevia tietoja, olethan yhteydessä meihin. Mikäli emme kykene saamaan asianmukaista vanhemman tai huoltajan suostumusta välittömästi, poistamme tällaiset tiedot.

Tietojen jakaminen
Henkilötietojasi jaetaan ainoastaan Book Salon edustajien kanssa ainoastaan siinä tapauksessa, että salonki tarvitsee asiakastukea tai vianetsintää. Besa Beauty Salon ei jaa henkilötietojasi kolmansien osapuolten kanssa ilman etukäteistä suostumustasi, ellei kyseessä ole tässä tietosuojaselosteessa jo määritelty kolmas osapuoli taikka kun jakamista vaaditaan meiltä osana soveltuvien tietosuojalakien mukaisia oikeudellisia velvoitteitamme.

Henkilötietojen käsittelijöiden käyttäminen
Henkilötietojen käsittelijät ovat kolmansia osapuolia, jotka tarjoavat meille tiettyjä palvelumme osia. Kun käytämme kolmatta osapuolta, olemme sopimuksin asettaneet tiukat ehdot, jotka säätelevät henkilötietojesi käsittelyä eikä mitään toimia voida suorittaa ilman ohjeistusta meiltä. Kolmannet osapuolet, joiden kanssa työskentelemme, eivät koskaan jaa tai julkista henkilötietojasi ja säilyttävät niitä aina turvallisesti.

Kuinka pitkään säilytämme tietojasi?
Besa Beauty Salon säilyttää henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen palveluidemme tarjoamiseksi sinulle asiakkaanamme. Besa Beauty Salon on verolakien mukaan velvollinen säilyttämään henkilötietojasi vähintään 7 vuotta. Terveys- ja turvarekistereitä säilytetään 10 vuotta. Mikäli olet antanut meille markkinointitarkoituksia koskevan suostumuksesi, säilytämme tarvittuja vähimmäistietoja siihen asti, kun ilmoitat meille, ettet enää halua vastaanottaa tällaisia ilmoituksia. Edellytykset, joiden nojalla voimme jatkaa henkilötietojesi käsittelyä sisältävät:

 • Voimme jatkaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli meillä on oikeudellinen peruste tai velvollisuus taikka se on oikeutetun etumme mukaista.

 • Voimme jatkaa henkilötietojesi käsittelyä, kun se on tarpeen oikeudellisten vaatimusten todentamiseksi tai toteuttamiseksi taikka niiltä puolustautumiseksi.


Henkilötietojesi suojaaminen
Asianmukaiset toimenpiteet suoritetaan henkilötietojesi suojaamiseksi organisaation sisäiseltä tai ulkoiselta luvattomalta tai asiattomalta pääsyltä. Yhteytesi Book Salon järjestelmään käyttää HTTPS tiedonsiirtoprotokollaa sekä TSL suojausta. Tämä tarkoittaa, että kaikki Book Salon-järjestelmään siirretyt tiedot salataan tietojen syötön ja pilvipalveluun siirtämisen aikana. Paperisia dokumentteja, jotka sisältävät henkilötietoja, säilytetään lukitussa arkistointikaapissa tai kassakaapissa, joihin on pääsy ainoastaan yrityksen valtuutetulla henkilökunnalla. Työntekijöille annetaan ainoastaan rajatut pääsyoikeudet ja he voivat vierailla yrityksen ohjelmistossa ainoastaan yrityksen johdon antamalla PIN-koodilla.

Valitukset
Mikäli haluat tehdä valituksen liittyen tapaan, jolla henkilötietojasi on kerätty tai käsitelty Besa Beauty Salon (tai Besa Beauty Salon  käyttämien kolmansien osapuolien) toimesta taikka et ole tyytyväinen valituksen käsittelyyn, sinulla on oikeus tehdä valitus suoraan valvontaviranomaiselle ja Besa Beauty Salon tietosuojavaltuutetulle.

Besa Beauty Salon tietosuojavaltuutettu
Siltakatu 8-10
05900 Hyvinkää
puh. 045 170 2840
info@besa.fi

bottom of page